fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด             

                 ขายประกันค่าคอมสูง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่การประกันรถยนต์ประเภท 2 ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกันเหมือนประกันประเภท 1  โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 2 แบ่งตามประเภทรถ

หมวดความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต

50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง

50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง

50,000/คน
200,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 2,500,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง
ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

 

 

 
 
 
   
ชื่อผู้แนะนำ : ปัฐยาพันธุ์ เทพารักษ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0910329097 E-mail : puttayaphan.ram@gmail.com
Copyright 2016 เว็บไซต์นี้จัดทำโดย นายหน้าประกันภัย สมาชิก บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ)
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Copyright 2016 by www.srikrungthaibroker.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat