แชร์
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3


ประกันชั้น 2

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด             

                 ขายประกันค่าคอมสูง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่การประกันรถยนต์ประเภท 2 ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกันเหมือนประกันประเภท 1  โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 2 แบ่งตามประเภทรถ

หมวดความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต

50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง

50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง

50,000/คน
200,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 2,500,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง
ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท