แชร์
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3


Srikrungthaibroker.com - เช็คเบี้ยประกันฟรีมากกว่า 3ุ6 บริษัท

 

เช็คเบี้ยประกันฟรีทุกประเภท!! ส่วนลดพิเศษราคาตัวแทน

0945792978 (ปัฐยาพันธุ์ เทพารักษ์)     puttayaphan.ram@gmail.com      pantakit78

 

 

ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)

 

  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 


 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

SUV Special DG (ซ่อมห้าง) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

SUV Special GG (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Campaign G3-4 อายุ 2-5 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Used Car Special G5    อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กระบะ Special (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 


 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate กลุ่ม 3 สิ้นสุด 31/12/2561

 Single Rate กลุ่ม 4 สิ้นสุด 31/12/2561

 Single Rate กลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/2561

 เบี้ย Single Rate HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/12/2561

HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/12/2561

 เบี้ย ECO CAR (ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง 2-5 ปี) ขยายสิ้นสุด31/12/2561

 Mercedes BENZ สิ้นสุด 31/12/2561

Single Rate ปิคอัพ สิ้นสุด 31/12/2561

   -  Toyota Vigo รหัส 110,ปิคอัพ 210 (ซ่อมห้าง 1-5 ปี)สิ้นสุด 31/12/2561

   -  อัตราเบี้ย รถโดยสารตู้ (รหัส 220) รับ-ส่งนักเรียน,รับจ้างครั้งคราว สิ้นสุด 31/12/2561 สิ้นสุด 31/12/2561

 


 

 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)       

 

BEST DRIVE  สิ้นสุด 31/12/61

D-DEE สิ้นสุด 31/12/61

สบายดี  สิ้นสุด 31/12/61

ISUZU 110 และ 320  สิ้นสุด  31/12/61

รายชื่ออู่ Top 50 อู่ ในกรุงเทพฯ


 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

Single rate Pick up /Suv  New เริ่มใช้ 1/4/2561  ขยายเวลาถึง  31/12/2561 

เบี้ยประเภท 1 กลุ่ม 5  New  สิ้นสุด 31/12/2561 


 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             

TIP Best Drive กลุ่ม 5(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561          

TIP Best Drive กลุ่ม 4(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive กลุ่ม 3(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive กลุ่ม 2(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561            

TIP Best Drive SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561            

TIP Best Drive กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive  กระบะ  320(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

TIP ISUZU  (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2561

TIP  FAMILY MAN   (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2561

             


 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

          แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 ธันวาคม 2018 นี้ 

-Eco Car

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5 ทั่วไป ยกเว้น Honda,Mazda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถ Honda & Mazda

SPECIAL SUV

PICK UP - ISUZU (แบบต่อเติม,ไม่ต่อเติม,4ประตู) 

PICK UP - NON ISUZU (แบบต่อเติม,ไม่ต่อเติม,4ประตู) 

แคมเปญ สำหรับ BMW 

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus,Volvo


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 ธันวาคม 2018 นี้ 

แคมเปญ Pick Up Standard

แคมเปญ Pick Up Classic

แคมเปญ Pick Up ฮัก หลายๆ

แคมเปญ Luxury Toyota  Lexus

แคมเปญ OROP 2018


 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-แพคเกจ ปังปัง  ประเภท 1 ซ่อมอู่ อายุรถ 2-7 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/12/61

-รถปิคอัพ 320 กระบะ ป้ายแดง - 7 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด 31/12/61 

-รถปิคอัพ 320  กระบะ ยกเว้น TATA 10-15 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด  31/12/61 

-ตารางกลุ่มรถ 


 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางกลุ่มรถ **Update 10/1/2561**

ONE PRICE สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม 3 4 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ONE PRICE Special สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม  4 5  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ONE PRICE สำหรับรถกระบะ 320 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

STEP RATE  สำหรับหมอและพยาบาล  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

STEP RATE BENZ สำหรับหมอและพยาบาล  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GROUP 2 ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GROUP 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561


 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

- อัตราเบี้ย TOYOTA , HONDA, ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, CHEVROLET สิ้นสุด 31/12/61   

- อัตราเบี้ย FORD , MAADA สิ้นสุด 31/12/61   

- ตารางแบ่งกลุ่มรถ


 

บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

            -แคมเปญ Smart Protect รถเก๋ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ Smart Protect รถปิคอัพ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ Big Smile Hino + ISUZU สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ รหัสรถ 110  อายุรถไม่เกิน 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 


  

บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561        

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561        

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมห้าง  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมอู่  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 (SP03)  ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมอู่      สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

           -แคมเปญรถใหญ่ รหัส 320 420 520  ซ่อมอู่    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

           -แคมเปญกลุ่ม 2 ซ่อมอู่      สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

           -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด)


 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  ตารางกลุ่มรถที่รับ 

 เถ้าแก่ขับเอง ประเภท 1 (รหัส 320 )เท่านั้น New!!   สิ้นสุด 31/12/2561

 ONE PRICE  สิ้นสุด 31/12/2561

 ONE PRICE เฉพาะรุ่น ISUZU, MITSUBISHI รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561

 ONE PRICEเฉพาะรุ่น CHEROLET, MISUBISHI, NISSAN, TOYOTA รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561


 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ SIngle rate กลุ่ม 2 3 4 5 อู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate ปิคอัพ 110 320 อู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate HONDA ห้าง   ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานต่ออายุ Single rate HONDA ห้าง  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ สิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู อู่ สิ้นสุด31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน อู่ สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม ปิคอัพ 110  เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม ปิคอัพ 110  ไม้เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62


 

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )       

สำหรับ  Motor 8 UP

สำหรับ กลุ่ม 2

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5 Upper1 เบี้ยนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1/9/2561


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

MAZDA ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

รถใหญ่ เกิน 12 ตันขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

รถตู้ท่องเที่ยวขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

รถตู้ส่วนบุคคลขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

รถตู้รับส่งพนักงานขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

รถตู้รับส่งนักเรียนขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

กระบะมีคอกโครงเหล็ก ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม (2-10ปี)ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

กระบะ 110 320 ซ่อมห้างขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

Diamond Garagesขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

Eco car ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

ISUZU D MAX ซ่อมห้าง ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

Toyota ซ่อมห้าง  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

Honda ซ่อมห้าง 2 - 10 ปี ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

กลุ่ม 345 ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

NEW !! บริการเสริม Roadside Service


 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โครงการ Campaing Office Man สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/61

โครงการ อัตราเบี้ยยี่ห้อ  MG อู่ สิ้นสุด 31/12/61

โครงการ อัตราเบี้ยยี่ห้อ  MG ห้าง สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่ สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย LMG  SUV ห้าง สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย LMG  Single G 2  สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle   สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย Single rate pickup  อู่  สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  สิ้นสุด 31/12/61 

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย ประเภท 1 รถ 10-16 ปี  อู่  สิ้นสุด 31/12/61

อัตราเบี้ย ประเภท 1 รถบรรทุก  1-9 ปี  อู่  สิ้นสุด 31/12/61

 


 

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

แพกเกจสามารถขายได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

สำหรับรถกระบะ 2 ประตู,4 ประตู (ซ่อมอู่) พี่ช้างคืนเงิน

สำหรับรถ  Toyota  Vios -Yaris (ซ่อมอู่) พี่ช้างคืนเงิน

สำหรับรถ  Toyota  Colola Altis (ซ่อมอู่) พี่ช้างคืนเงิน

สำหรับรถ  Toyota Camry ไม่เกิน 2000 CC. (ซ่อมอู่) พี่ช้างคืนเงิน


 

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Eco Car2018v2

Isuzu MU-7,MU-X 2018v2

Isuzu D-Max เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Toyota,Ford เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Chevrolet,Nissan,Mazda,Mitsubishi เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

 


 

สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06)

เงื่อนไขความคุ้มครองรถบรรทุก,หัวลากจูง,รถพ่วง (แคมเปญรหัส F36)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันซ่อมศูนย์จ่ายน้อยตามโฆษณา (แคมเปญรหัส 700) 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันตามไมล์ "ยกกำลัง2" 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

แพกเกจสามารถขายได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

Single Rate 2018 (ซ่อมอู่)

ความคุ้มครอง Single Rate (ซ่อมอู่)

Single Rate 2018 (ซ่อมห้าง)

ความคุ้มครอง Single Rate (ซ่อมห้าง)

Single Rate 2018 เฉพาะรุ่น  Toyota Fortuner (ซ่อมห้าง)

Single Rate 2018 เฉพาะรุ่น Toyota Fortuner (ซ่อมอู่)


 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ISUZU DMAX 4 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

ISUZU DMAX 2 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

ISUZU MU 7สมารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม  2561

ISUZU MU X สามารใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

MITSUBISHI PAJERO SPORT สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

MITSUBISHI TRITON 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561 

MITSUBISHI TRITON 2 ประตู สมารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

NISSAN MARCH สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

TOYOTA VIOS สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

TOYOTA YARIS สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

TOYOTA FORTUNER สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

TOYOTA HILUX 2 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561 

TOYOTA HILUX 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึงว 31 ธันวาคม 2561

FORD  FIESTA  สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

HONDA CITY สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

HONDA CIVIC สามารถใช้ได้ถึง  31 ธันวาคม 2561

HONDA CRV  สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

HONDA JAZZ  สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

NO CLAIM เปรมเว่อร์  สามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561


 

บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 


 

ประกันภัยชั้น 1